Šitbořice
Naposledy aktualizováno: 2.1.2018

VEČER S ANDERSENEM

 Ve čtvrtek 3. dubna  proběhl v knihovně pro děti večer s Andersenem. Děti si vyslechli pohádku, společně si zasoutěžili a domů odcházeli spokojeni odměněni sladkou odměnou.

Děti budou do června sbírat za každou návštěvu knihovny na kartičky razítka a koncem června ja jako odměna čeká kromě věcných cen i dobrodružné spaní v knihovně..

 

VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI

 V neděli od 14.30 proběhla v obecní knihovně výtvarná dílna pro děti.

Současně proběhla v obecní knihovně  Charitativní prodej výrobků z Mikeše, výstava obrazů dětí, které navštěvují kurz malířky Jany Rozkové a Výstava fotografií k výročí kostela v obecním muzeu.

NOC S ANDERSENEM

Dne 21. června  proběhla noc s Andersenem pro patnáct žáků druhé třídy ZŠ Šitbořice. Absoloventka knihovnícké školy Marcela Hájková se svými kamarádkami připravily pro děti program plný her a soutěží zaměřených na řecké bohy. Součástí akce bylo i opékání špekáčků, hledání pokladu, zhlédnutí filmu s řeckou tematikou a přespání v prostorách Mikeše. Děkuji za propůjčení prostor a velké díky patří především Marcele Hájkové.

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Dne 12. 6.  proběhlo v prostorách obecní knihovny pasování 17 prvňáčků ZŠ Šitbořice na čtenáře. První registrační poplatek na první rok jim byl uhrazen obcí. Složili čtenářský slib a získali průkazku čtenáře.

 

 MAGNESIA LITERA 2013

Hlasujte, která kniha vydaná v roce 2012 se vám líbila nejvíc. Vybírejte z původní české prózy, poezie a knih pro děti. Hlasování probíhá do 18. dubna 2013. Hlasovací lístky obdržíte v obecní knihovně, nebo můžete použit  stránky http://www.magnesia-litera.cz/. 

 

 VÝHERCI LEDNOVÉ SOUTĚŽE:

Kategorie děti : Mareček Schnirch, Karolínka Tihlaříková, Lenička Burešová

Kategorie mládež:  Petra Hájková, Erika Hanáková,Tereza Krčková

Kategorie dospělí: paní Iveta Tihlaříková, paní Jana Brabcová, paní Martina Přibylová

 

VÝSTAVA  V  ÚNORU  

 Na 24. února chystáme výstavu bižuterie vlastní výroby a výšivky křížkovým stehem. Žádám zájemce, kteří chtějí vystavit své výrobky a výšivky, aby se dostavili v půjčovní době do knihovny pro bližší informace. 

 

ČTENÍ  PRO DĚTI !!!

 

13.10. 2012 začalo opět čtení pro děti. Prvním tématem byly pohádky o povolání, druhé se bude konat tuto sobotu 3.11.2012 od 10:00 s tématem: zvířátka. Čtení se bude konat každou sobotu od 10:00. Přijďte si poslechnout pohádku, vykreslit obrázek a  posládat puzzle.Poslední pohádkové čtení proběhne 1.12.2012.

 

 

LITERÁRNÍ  SOUTĚŽ  V  MĚSÍCÍ  LISTOPADU  2012

 

Pro děti výtvarná soutěž s knihou Astrid Lindgrenové k 105. výročí narození, pro mládež literární soutěž s Helenou Šmahelovou k 15. výročí úmrtí a pro dospělé čtenáře k 165. výročí narození Elišky Krásnohorské

 

 

 

LITERÁRNÍ  SOUTĚŽ  V  MĚSÍCÍ  ŘÍJNU  2012 

Pro děti výtvarná soutěž s obrázky Adolfa Dudka, pro mládež literární soutěž k výročí Františka Halase a pro dospělé čtenáře k výročí Jamese Herriota. Přijďte si zasoutěžit !!! 

 

 

 ČTENÍ  PRO  DĚTI

Po zářijové rekonstrukci knihovny pokračujeme každou sobotu ve ČTENÍ PRO MLADŠÍ DĚTI  od 13.10.2012   v  10:00 hod.  Od pohádek přejdeme k dětským příběhům. Za účast každé dítě obdrží kartičku s razítkem, která bude na posledním čtení slosovatelná a prvních pět vylosovaných dětí obdrží knižní odměnu. 

 

 

 

Pasování na čtenáře

Pro 16 žáků první třídy základní školy byl 22. červen 2012 "Dnem pasování na čtenáře". Složili slavnostní slib a byli králem a dvorní dámou pasováni na čtenáře. Opět děkujeme za provedení Marcele Hájkové, Adamu Psíkovi a Petře Dřímalové.

 

Noc s Andersenem

 

Dne 15. června 2012 se 16 prvňáčků zúčastnilo Noci s Andersenem v obecní knihovně. Studentka  střední knihovnické školy, Marcela Hájková se svými spolužačkami a kamarádkami, připravily pro děti příjemné odpoledne ve škole Harryho Pottera. Za budovou základní školy plnili žáci úkoly z předmětů Harryho. Za splnění získali poklad se sladkostmi. Večerníčkem byl 1. díl filmu Harry Potter a potom už šup do spacáků. Nechyběla pohádka před usnutím. Děkujeme studentkám za perfektní program a za zapůjčení místností "Klasu a Mikeše".

 

Pohádkové čtení dětem

Dne 28. květa bylo zakončeno čtení pro děti na téma "O princích a princeznách", které si vždy děti vylosovaly(témata: O zvířátkách, O dětech, O vílách, O lotrech, O čertech). Celkem se čtení zúčastnilo 27 dětí, všechny děti obdržely omalovánky a malou sladkost. 6 vylosovaných si vybralo odměnu dle svého výběru. Věřím, že pohádkové čtení bude mít pokračování a zúčastní se další malí čtenáři.

Vyhlášení nejstaršího pravidelného čtenáře

pana Jana Bělouška narozen r. 1924 (ulice Školní)

 

 

Čtění dětemV rámci projektu  "Celé Česko čte dětem" zahájíme od 16. dubna (pondělí) v 16:00 hod. pohádkové čtení pro malé děti. Po přečtení pohádky si děti vykreslí obrázek a splní úkoly spojené s pohádkou.

Proběhne celkem pět odpoledních čtení, za každé, kterého se dítě zúčastní získá jedno razítko. Ten kdo získá nejvíce razítek bude zařazen do slosování o dětskou knihu, které proběhne v posledním čtení.

 

 

V měsíci březnu proběhla čtenářská soutěž  k výročí Miloše Kirschnera, Jarmily Dědkové a k Mezinárodnímu dni divadla. Zúčastnilo se celkem 39 čtenářů.

 

Vylosovaní výherci:

 

1. kategorie - děti: Peťa Brabcová, Simonka Tihlaříková, Zdena Přibylová, Michal Hájek, Matýsek Brabec 

 

2. kategorie - mládež: Jan Valíček, Markéta Rozkydalová, Lenka Holacká, Petra Hájková, Tomáš Bureš

 

3.kategorie - dospělí: pí. Iveta Tihlaříková, pí. Jana Brabcová, pí. Jana Hálová, pan Josef Tihlařík

 

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření týkající se čtenářské gramotnosti u dětí ze základní školy.

 

Březen - Měsíc knihy  

 

V rámci měsíce knihy jsou pro Vás čtenáře  připraveny tyto akce:

Čtenářská soutěž k výročí Miloše Kirschnera, Jarmily Dědkové a k Mezinárodnímu dni divadla. Tato soutěž probíhá v obecní knihovně celý březen.  

 

Výstava fotografii Šitbořic pana ppl.v.v. Ing. Metoděje Lengála probíhá

od 3.3.2012 do 11.3.2012 v Muzeu.

 

 

 

 

V základní škole se uskuteční soutěž o nejrychlejšího čtenáře, dotazník týkající se čtenářské gramotnosti žáků, k 150. výročí úmrtí Boženy Němcové proběhne pro první stupeň soutěž "pohádkové hádání" a pro druhý stupeň literární soutěž k 200. výročí narození Charlese Dickense.

 

 

V měsíci únoru 2012 proběhla pro Vás čtenáře literární soutěž rozdělená na kategorie k výročí narození PhDr. Karla Čapka.

Vylosovaní výherci: 

1. kategorie - děti - Pavlíček Tihlařík, Míša Hájek,  Sára Němečková, Ivanka Valíčková, Barborka Venerová

2. kategorie - mládež - Vendula Urbánková, Veronika Matyášová, Jaroslava Steinbocková, Michaela Galášová, Dominik Hejkerlík

3. kategorie - dospělí - pí. Iveta Tihlaříková, pí. Marie Halasová, pí. Jana Valíčková

 

 

Literární soutěže, zahájené v měsíci listopadu, se zúčastnilo 15 čtenářů. Vylosovaní výherci si vybrali knižní odměny:

Kategorie děti: 1. místo: Simona Tihlaříková, 2. místo: Klárka Tihlaříková, 3. místo: Ludmila Halasová.

Kategorie mládež: 1. místo: Michaela Galášová, 2. místo: Veronika Matyášová, 3. místo: Petra Hájková

Kategorie dospělí: 1. místo Božena Pažická, 2. místo: Jana Tihlaříková, 3. místo: Martina Přibylová

 

 V měsíci listopadu probíhá pro čtenáře k výročí úmrtí Jana Drdy, Oscara Wilde, Karla Jaromíra Erbena a k výročí narození Karla Hynka Máchy literární soutěž, která je rozdělena na tři kategorie: děti, mládež, dospělí čtenáři. Na vylosované výherce čekají knižní odměny.

Žádám všechny čtenáře, kteří mají knihy zapůjčené z výměnného fondu z Břeclavi, aby tyto knihy vrátili do knihovny do konce měsíce října. Knihy mají na horní části hřbetu značku VF. Děkuji Helena Sigmundová, knihovnice.

 

V rámci týdne knihoven od 3. do 9. října 2011 proběhly v knihovně soutěže pro děti, mládež a dospělé čtenáře. 3. října pro menší děti "Vyhledávání obrázků", 7. října pro mládež "Literární kvíz" a 8. října pro dospělé "Filmový kvíz". Knižní odměny si vybraly: Kategorie děti: 1.místo Alžbětka Rozsívalová, 2. místo Jonášek Rozsíval a 3. místo Zdenička Přibylová. Kategorie mládež: 1. místo Adam Psík, 2. místo Nikol Řačáková a 3. místo Martin Drabálek. Kategorie dospělí: 1. místo pí. Božena Pažická, 2. místo  pí. Jana Hálová a 3. místo pí. Eva Vágnerová. Vítězům blahopřejeme.

 

Od 12. září  do 30. září  2011 proběhla v prostorách obecní knihovny výstava obrazů a šperků pana učitele Oldřicha Jedličky, který učil po okupaci pohraničí v Divákách, Křepicích a Nikolčicích.

Výstavu mohli čtenáři a navštěvníci zhlédnout během půjčovní doby.

 

Dne 27. června 2011 proběhlo v obecní knihovně pasování 14 prvňáčků na čtenáře. Po přečtení čtenářského slibu každý z dětí obdržel na památku stužku, certifikát, malý dárek a roční polatek zdarma. V galerii můžete od čísla 0274 vidět malé čtenáře pasované na velké čtenáře. 

 

Dne 17.4.2011 se uskutečnila v knihovně výstava obrazů místních umělců.

Mohli jste zhlédnout práce Šárky Nečasové, pana Zbyňka Nečase, paní Jany Tihlaříkové a její dcery Klárky, díla pana Stanislava Hanáka, Mgr. Dagmar Guráňové, Evy Sigmundové, Markéty Hanákové, Marcely Hájkové, Michaely Baranové a Marty Konečné.

Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek bude použit na dětské knihy v obecní knihovně.

Děkujeme všem, kteří přinesli svá díla na ukázku a všem, kteří finančně přispěli na knihy dětem ! 

 

Pozn.: V galerii můžete vidět fotografie z této výstavy (při kliknutí se Vám zobrazí)

 

Dne 1. dubna 2011, se uskutečnila "Noc s Andersenem", tak jako v jiných knihovnách v naší republice.Na akci se podílely studentky středních škol Marcela Hájková, Soňa Psíková, Jarmila Zelinková, Kamila Zoufalá, studentka pedagogické fakulty Petra Dřímalová a žák základní školy Adam Psík. Celá akce probíhala "Pod pirátskou vlajkou". Děti (posádka) absolvovaly trasu s úkoly, které vyzkoušely znalosti dětí. Poznávání světových stran, okolních vesnic, šifrovaná zpráva, nalezení pirátské vlajky, seznámení s pirátem Morgenem a hledání zaslouženého pokladu. Zakončením trasy bylo opékání špekáčku a pití pirátského "rumu" (ovocná šťáva). Příjemně znavená posádka si připravila svá lože v mistnosti "Mikeše" a jako pozdní večerníček se podívala na kreslý film Za plotem v místnosti "Klasu". Během filmu děti pomalu odcházely a ukládaly se ke spánku.  K usínání jim pomohla pohádka od H. Ch. Andersena "Malenka" od kapitána (pí. uč. Sigmundové). Ráno je čekal malý dárek: pirátské pexeso, dukát, perník a pastelky k vybarvení pirátských omalovánek, které jsou vystaveny na nástěnce v knihovně spolu s vlajkou a deníkem.  Děkuji za zapůjčení místnosti "Mikeš a Klas". V galerii najdete fotografie z akce. 

 

V rámci měsíce knihy navštívili knihovnu žáci základní školy pod vedením svých pani učitelek. Jejich úkolem bylo orientovat  se a vyhledávat zadané úkoly z knih. Mladší děti si vyslechli příběh O opičce Rozárce, která nevěděla, co dělat s nalezenou knihou a druháčci plnili lehčí úkoly z obrázkových knih.  V obecní knihovně  byli žáci 1, 2, a 6. třídy. 

 

13.3.2011 se uskutečnila výstava s názvem "Ruční práce". Mohli jste shlédnout díla a práce místních amaterských umělců např. vyšívání, háčkování, pletení, práce s pedikem, ubrouskovou techniku a paličkování.

Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek bude použit na odměny literárních soutěží v obecní knihovně.

Děkujeme všem, kteří přinesli své výrobky na ukázku a všem, kteří finančně přispěli na odměny dětem v literárních soutěžích! 

Z výtěžku darovaného vstupného, které činilo 1 028,- Kč, byly zakoupeny knihy. Část knih bude použita jako odměna za literární soutěže, část bude zařazena do knižního fondu knihovny.  

Pozn.: V galerii můžete vidět fotografie z této výstavy (při kliknutí se Vám zobrazí)

 

Dne 31.ledna 2011 se uskutečnila v knihovně výstava obrazů místních umělců. Mohli jsme vidět abstraktní práce, krajinné malby a černobílé fotografie. Během výstavy proběhlo losování výherců literární soutěže.

Umístění:

kategorie dospělí 1.Irena Kaňová 2.Iveta Tihlaříková 3.Tereza Němečková 

kategorie mládež: 1. Pavlína Holacká  2. Pavel Ryšavý 3. Simona Urbánková

kategorie děti: 1. Stela Němečková 2. Simona Tihlaříková 3.Klára Tihlaříková  

Ceny budou výhercům předány při návštěvě knihovny.

 

Další akce pro školní družinu proběhla 3. listopadu na téma "spolupráce a recitace". Pracovní skupinky tvořili prvňáčci a starší kamarádi z druhé nebo třetí třídy. Z knihy říkadel si vybrali říkanku, kterou se společně naučili a odříkali před dětmi. Říkanku každý výtvarně ztvárnil a malá sladkost potěšila všech 18 účastníků.

 

V rámci Václavských slavností se v obecní knihovně konala  27. 9. 2010 výtvarná a literární soutěž na téma sv. Václav. Soutěže se zúčastnilo 20 dětí. Menší děti vybarvovaly Svatováclavkou korunu a starší děti se ještě zapojily do doplňování otázek, týkajících se života sv. Václava. Každý zúčastněný dostal malý dárek.

 

Další akcí bylo literární setkání v rámci Týdne vody 6. září 2010. Do knihovny přišly děti ze školní družiny základní školy Šitbořice. Vyprávěly si o potřebách, užitku, ale i nebezpečí vody. V knihách vyhledávaly obrázky a články o vodě.

 

Dne 27. června, na konci školního roku 2009/2010, strávily děti první třídy základní školy v Šitbořicích "Noc v obecní knihovně". V odpoledních hodinách se dostavily s pani učitelkou Sigmundovou do knihovny. Společně si nejdříve, po pečlivém výběru, vybraly knížku, s kterou pracovaly. Z knihy vypsali žáci spisovatele, ilustrátora, o čem kniha asi pojednává a nakonec nakreslili obrázek, týkající se knihy. Po výtvarném a literárním úkolu se posilnili nejen svačinou od maminky, ale i připravenou buchtou od pani knihovnice, pani Halasové. Pomalu se připravovali na spánek, ale ještě si pod dohledem pani učitelky pohráli  s hračkami v místnosti "Mikeše". Každý si připravil svoje místečko na spaní, pani učitelka přečetla pohádku od Hanse  Christiana Andersena a už "dobrou noc". Ráno se některým ani nechtělo odcházet a už se těšili na další spaní v knihovně. 

 

Dne 6.12.2009 proběhla v knihovně výstava enkaustiky (malba horkým voskem). Své obrázky zde vystavovala Klára Halasová, která zde tuto techniku  předváděla a zájemci si ji mohli i vyzkoušet.

 

Současně zde probíhal předvánoční prodej výrobků maminek z klubu MIKEŠ. Výtěžek z tohoto prodeje byl určen na podporu neziskových organizací hospic sv. Josefa v Rajhradě u Brna a domov Narnie v Morkůvkách. Tento prodej zde probíhal i v neděli 13. prosince, kdy zde současně probíhala výtvarná dílna pro děti. Mohly si zde vyrobit krásné vánoční svícínky.

 

  Další pohádka na děti čekala 16.10.2009, kdy přinesly do knihovny své obrázky, které namalovaly na téma "Co se mi v knihovně líbilo". Všechny obrázky jsou moc pěkné a zdobí naši knihovnu.

 

13.10.2009 u příležitosti týdne knihoven navštívily knihovnu dětu z mateřské školy se svými učitelkami.  Pro děti bylo připraveno povídání o knihovně spolu s podzimní pohádkou o tom, proč má ježek bodliny.

 

Dne 15.6.2009 proběhlo v obecní knihovně pasování prvňáčků na čtenáře.

Každý z prvňáčků dostal jako dárek průkazku knihovny zdarma, záložku a malou sladkost.

 

11.6.2009 přišli do knihovny žáci 4. třídy na hodinu českého jazyka. Paní učitelka pro ně měla nachystaný test, na který měli najít odpovědi v knihovně.

 

10.6.2009 měli žáci 6. třídy v knihovně hodinu výtvarné výchovy. Měly za úkol překreslit ilustraci z knihy, kterou si vybrali.

 

8.6.2009 byla knihovna otevřena pro žáky prvního stupně základní školy.

Pro děti byla připravena beseda o Františku Nepilovi. Také měly možnosti si prohlédnout knihy a časopisy, které jsou pro ně v knihovně k dispozici.

 

Dne 17. 3. 2009 navšívily knihovnu děti z místní mateřské školy spolu se svými učitelkami. Na závěr dostaly vymalovánky, které krásně vykreslily a jsou nyní vystaveny v knihovně.

 

Dne 5. 3. 2009 se uskutečnila cestovatelská přednáška p. Jiřího Máry nazvaná Ekvádor a Galapágy.